Hem


  www.rpgvetlanda.se        info@rpgvetlanda.se       © 2017 RPG                         

Välkommen till Vetlanda RPG-förening


Vi är en pensionärsförening med kristna värderingar.

Upplever du att kristna värderingar är värdefulla är RPG kanske en förening som kan passa dig.

I Vetlanda RPG-förening är vi f n 220  medlemmar. Vi är en aktiv förening med olika utbud av aktiviteter. Säkert finns det något som intresserar dig.

Vi hoppas att du ska hitta den information du söker genom att klicka dig fram på de olika rubrikknapparna.


Riksförbundet PensionärsGemenskap består av tre viktiga delar som tillsammans bildar en helhet: riks, distrikt och föreningar.

RPG är med i kommunala pensionärsråd (KPR).

RPG distrikt ingår i regionens pensionärsrård (RPR).

         och landstingets pernsionärsråd (LPR).

RPG riks ingår i regeringens pensionärsråd, i socialstyrelsens

         äldreråd och andra råd för samarbete.


Kontakta gärna någon i styrelsen om det är något du undrar över.


 Vetlanda RPG

Riksförbundet Pensionärgemenskap - RPG, en pensionärsorganisation på kristen grund.


    

    

           
   
    Aktuellt 

       

       Julbord torsdag den 7 december

       på Ädelfors Folkhögskola kl 16.00

       Avfärd från Allianskyrkan kl 15.30

       Fullbokat!

     

       Onsdag den 13 dec kl 15.00

       Medlemsträff  -  Luciafest
       
med Vetlanda Minikör under ledning

       av Charlotte Waldo Eriksson.
       Kaffeservering, lotteri, information.

   

       

      Motionskampen pågår t o m
      den 30 november!

     

     Välkommen till våra samlingar
      och aktiviteter i höst!
      Mer information hittar du
      under respektive flik!

     

      Vår förenings
      Plusgiro 148 04 88-4
      Swish     123 247 83 37


      Har du bytt adress eller

      tel.nummer är vi tacksamma

      om du meddelar detta till:

      Ann-Loriz Bergman
      tel. 0709-980 590 eller
      e-post  ann-loriz@ann-loriz.se